събота, 1 октомври 2022 г.

сутрин съм агнето
вечер палача
падам и ставам
падам и ставам
троша коленете си
и сядам на масата
жертвено печено
сам себе си ям

смъртта цъфти
през есента
в ада влизам сам
събличам кожата си
друг да я носи
този който ме обича 
е забравил
нямам приятел
но му стискам ръката
през ада минавам
да ме хапят ангелите
да ме кълне доброто
после дълбоко
заспивам