неделя, 27 ноември 2011 г.

пулса на плода
омагьосал е хлебарките

зачатък на криле
и въздуха поет
след миг въздъхна

в тревата неотъпкана
търкулна се глава

понеделник, 21 ноември 2011 г.

like me babe
click on my body
fuck me babe
touch on my screen

like me god
click on my body
fuck me dog
switch off my soul

what a pig
needs to pork
what a cow
needs to belive in

what a chicken
needs a bird for
what a man
needs to freak

draw me a picture
piss on my wall
mistake me a system
miss me a call


неделя, 20 ноември 2011 г.

себе си оглеждам
виждам друг

тих човек с каскет
и дълга пръчка

по пясъка рисува

един молец в каскета
дупчица пробил е

и цялата пустиня
отвътре се излива

събота, 19 ноември 2011 г.

две сърца
на тезгяха 

ключа се счупи
в бравата

касапина клечи
на прага

котката му мърка
в скута

неделя, 13 ноември 2011 г.

този малък бог се крие
под мустака

на ръба на периферията
едно перо забито
в шапката на фифи

отключиха зандана
барабар и аз с хлапетата
тъпчеме тревата 

събота, 12 ноември 2011 г.

много шум вдига
въртиопашкова
в кухините очни
баници навира

много бой е яла
вироглавова
от сърцето си вади
гимнастички

многото е много малко
тънкоструйкова
стиска юмруци
мед да капе

един валериан е взела
аминаманова
на кравай се е свила
върху райска черга