събота, 30 май 2015 г.

от дума не остана
нито ум
ни да
ада плосък
ваденка

гладуват старите ти
кокали
в топла кал забили
кокили

от омраза само
ом и раз
и два
в стъклената ти
глава

ококорил
сляпото
в мивката измил
усмивката

от смъртта остана
двойно т
а от вятъра
едничко
вя

сатър в крехката
сърцевина

римата намира в хола
алкохол
чичо пея чичо пия
с краля гол
и след рая запетая
утрото
мъдрото

римата намира мира
в алкохол
чичо пей чичо бия
краля гол
и след края
идва рай
а пред него
без
вторник, 26 май 2015 г.

върви наобратно

дребни монети
пред себе си хвърля

наместо да дойде
си тръгва


понеделник, 25 май 2015 г.

небесните гори 
горят
 
цяла нощ белега ти 
свети

настръхналите
стръкове трева

и кухите ми кости
пълнят се с олово