понеделник, 20 януари 2014 г.

събота, 18 януари 2014 г.

момчето отваря
кибрита

всички клечки
една подир друга

пламват сами
и отлитат


петък, 10 януари 2014 г.