четвъртък, 10 септември 2015 г.

бясно тича заднешком
пътят е объркал пътника

разбива с гръб напуснатия дом
и тежкия си камък спира

там ще чака влакът цял живот
да пристигне гарата

вторник, 8 септември 2015 г.

седи на парапета
бедното човече

едно ухо за да не вижда
едно око за да не чува

и всичко по едно
да няма как да го залага

две мисли има само
едната му монета


човек се появява
подир дъжд

неволно пуска
острието си

в ходилото
на топлата земя

и тя изтръпва
цялата