понеделник, 19 септември 2011 г.

чудна витрина
има моят любим
две загнили марули
засъхнал сопол
в ъгъла бучка отрова

ето върви моят любим
изчервен до уши
пробол е с игла сърцето
на свойта любима

в склада дребно животно
кротичко спи

вторник, 13 септември 2011 г.

мойто име водоравно
един въпрос
отвесно тежи

кръст кръст
кръстословица
кой решава тайно

името ми и е игла
в купата с листа

куп куп
бели листи
кой затрупа пистата

пътя чер
в папка черна
няма стил без мастило

ще отворя всяка папка
дръж ми дръж ми
шапката

леко ми е на подноса
кислород дишам дишам
светлина издишам дишам