четвъртък, 28 юли 2011 г.

nail a doll
on a wall
and pray pray

you little coffin lady

nail a baby
on a wall
and cry cry

you little coffin lady

oh 
something's missing
on the wall

my little coffin lady

понеделник, 25 юли 2011 г.

what's inside you
please
what's inside you

all seems all right
a table and a meal
night outside
some answers given
and a good night kiss

what's inside me
please
what's inside me

all in connection
my little finger
touches everything
think baby think
and good night

what's inside you
please
what's inside you
what's inside me

a broken dish
fish on the floor
all answers
with a question tail
and a good bye miss

what's inside you

петък, 22 юли 2011 г.

i am an ordinary man
i see my sodomy
in the mirror

my neighbour
has a dead cat for a pet
he is a great believer

i am an ordinary man
my eyes see many
not just one

my neighbour
is an ordinary cat
that sees a dead man
in the mirror

happy new happy new
end to begin
happy bird happy bird
landing
merry christ merry christ
dance in between
in between your sad tits

in a deep soup hunting
heart with a spoon

неделя, 17 юли 2011 г.

кончината в кочина
с мръсни пръсти се кръсти
тялото ми касичка
в масата на две разби

богатите са вечно гладни
пътеводна им троха
пастата ми ще приседне
хвърлям им остатъка

дрън дрън
приказки празни
сам юнак
коня му сляп

дрън дрън
приказки празни
море до колене
кур до калпак

мига мига емигранта
гарантирана му лига
а църковния мишок
вярва че е бог на бога

бедните са вечно сити
пръст ми дай на ти ръка
скъпа кожа и кости
пред камина опната

дрън дрън
приказки празни
жив герой
де е покоя


дрън дрън
приказки празни
няма рай

хубав  край

петък, 15 юли 2011 г.

на този театър
всичко си му е на мястото

червен плюш напоен в мляко
бели ангели златни криле
голи мадами завеси надиплени
мрамора хладно парфе

сцената е чисто нова
кръг и светло дърво
от черното на фокуса
за мокус вечно готова

понеделник, 11 юли 2011 г.

неравноделно
с дългия нокът на малкия
бърка все по-надълбоко

една жена увиснала
на срамния си косъм

познавам и мъжа с брадата
от душите на дребни животни
си шие подплатата

две капки тиня
падат в окото

неделя, 10 юли 2011 г.

три голи момчета 
три осмоноги коня

дий световете
дий световете

три голи момчета
носовете строшени
конете само с четири крака

куцук световете
куцук световете

да платим на крадците
три кожи човешки

петък, 8 юли 2011 г.

само се опложда
само се ражда тялото

видях как един мъртвец
се почеса по рамото


вторник, 5 юли 2011 г.

на Иван

прочетох една ода
много отровна
сега ме е страх
да се върна

в дома ми живеят
мъртвите хора
а живи се давят
в своите сенки

прочетох една ода
много отровна
не я е писал поет
а бясно куче

сега ме е страх
да се върна
в дома ми живеят
мъртвите хора

поета сам си
отряза ръката

и нали защото
е приказка страшна
ръката която отряза
сам си захапа

неделя, 3 юли 2011 г.

сред добре възпитана природа
бродя

реката е добре поставена
в корито

мисли от далечни краища
красиво кацат

скрити зад малки прозорчета
големите мозъци мигат

паникьосаните патици
пукат похлупака

тихокротко капе
hey mr gogh
yellow my eyes
storm my heart

height too high
for me to climb
just a place to hide

hey mr gogh
bird my fingers
whirl my pond

not brave enough to wish
just smart enough to want

hey mr
mr gogh