вторник, 14 април 2020 г.

понеделник, 13 април 2020 г.

помним го завинаги
а то си тръгва

завръща се когато
го забравим