вторник, 25 ноември 2014 г.

скрит в тялото
на малка мъртва птица

летящата ми
бяла стая

ветровете ронят
на снежинки
събота, 22 ноември 2014 г.

събота, 15 ноември 2014 г.

този широк и
светъл затвор

вдишваш на
големи стъпки

размаха на
безкрила птицапонеделник, 10 ноември 2014 г.

момиче с портокалово палто
нищичко не е разбрала

в шепата си кашля
кашлицата пъха в джоба

тихо е

от купола се спуска долу
това което другите разбяга

събота, 8 ноември 2014 г.

в очакване е зейнала
змията
но само капки дъжд гасят
отровата

ненужната позлата
гасне
по гърбовете
на животни спящи