петък, 9 ноември 2012 г.

скрит в големия
черен ботуш
захвърлен на двора

не виждаш нито
сигнални ракети
нито чуваш
капките морзови