четвъртък, 21 април 2016 г.

щом още светят
мъртвите звезди

угасналите хора
до един са живи

петък, 8 април 2016 г.

свободно падам
по линията на хоризонта

сандалите ми
две верни кучета

до счупената пейка
чакат ме