неделя, 11 януари 2015 г.

това свраче гнездо
в сърцето

се срути долу
в петите

чие е яйцето
не помни

ни сърцето
ни свраката

понеделник, 5 януари 2015 г.

тук
пустинята
режат устните
и ги лепят по камъни
нощем
онемелите
да проговарят