събота, 13 юни 2015 г.

скачам в плиткото
озвездявам небето

щом стигне до гърлото
нямам сили да викам

между две вълни 
се прозявам