събота, 20 юли 2013 г.

бог отстъпва
от себе си

може сам с пета
да се изтрие

така добре
e подреден света

човек няма 
нужда да присъства

понеделник, 8 юли 2013 г.

светлият ден отразен
в черно мастило

гръбнакът красиво
прекършен

между краката
изстива