четвъртък, 27 декември 2012 г.

мама отделя
белтък от жълтъка

бате чете
мили мой мио

тате май е
в гаража

а аз

аз съм невидим

понеделник, 24 декември 2012 г.

досами своето корито
сама се изля и попи

в празната форма
изляха тестото

сред снеговете
топла фурна

сутрин жадно
хрупам реката

сряда, 19 декември 2012 г.

щом зад ъгъла погледна
сърцето ми обича бързо

подир стъпките
летят светулки

костите в торбата кожена
вярно до вратата чака

вторник, 11 декември 2012 г.

неделя, 9 декември 2012 г.

до прозореца похапва
гнили плодове

вън цвета е същия

акордират пак
но не свирят никога

купчинка от дръжки

четвъртък, 6 декември 2012 г.

чашата чай
изстива на масата

в този дом няма
човешко присъствие