вторник, 7 август 2012 г.

хирургическата точност
на образа

отрязано слонско
стъпало

на мухите
хипнотичния облак

палиш клечка
от клечка

дъното леко се носи
отгоре