петък, 30 април 2021 г.

 
саморазпъване

първо краката
после ръцете

едната ръка е лесна
другата е въпроса

оставаш да висиш 
полувъзкръснал