вторник, 20 август 2013 г.

не е усмивка
усмивката на песа

отдавна мъртвите
все още стрелят на месосряда, 7 август 2013 г.

масов гроб
край него
два шезлонга

ниско
още младо дърво

вдясно морето
вляво простора

бялата риза
с главата надолу
виси