вторник, 4 декември 2018 г.

четвъртък, 22 ноември 2018 г.

сянката която
хвърлям

е от някой друг
човек


хвърлям
сянка

от друг
човек

сряда, 21 ноември 2018 г.